Vodorovná izolace

*Vodorovná izolace zdiva pilou, izolace podlah, svislých podzemních zdí
Klasickou metodou izolace proti zemní vlhkosti je metoda podřezání řetězovou pilou s dodatečným vkládáním hydroizolace do prořezané spáry. Tato technologie patří k nejdokonalejším a nejspolehlivějším způsobům dodatečného vytváření chybějících nebo defektních izolací. Vysoká životnost provedených hydroizolací je dána kvalitou vkládaných materiálů a dodržením technologické kázně. Metoda spočívá v proříznutí spáry, do které se vkládá PE folie obvodové tloušťky 1,6-2mm. Zdivo se zajistí plastovými klíny. Klín z plastu má únosnost min. 270 kg/cm2. Po dokončení montáže hydroizolace se provede injektáž řezu cementovou směsí. Během provádění NEDOCHÁZÍ k vibracím ani jiným podobně deformačním účinkům na objekt. Cena této klasické metody se pohybuje okolo 2200Kč / 1m2 ( cca 1100,- Kč za bm při tloušťce 50cm zdiva).
Při sanaci zdí kamenných, kdy není možné provést řez řetězovou pilou je možné použít k prořezu zdi diamantové lano s vložením PE folie, cena je pak cca 5000Kč/1m2 zdiva ( cca 2500,- Kč za bm při tloušťce 50cm zdiva), alternativně tomuto způsobu nabízíme chemickou sanaci zdiva, tím se cena opět sníží na cca 2100Kč/1m2 zdiva ( cca 1000,- Kč za bm při tloušťce 50cm zdiva), chemickou sanací se nerozumí injektáž vodním sklem!
Další z námi nabízených služeb je nepřímá sanace zdiva pomocí technologie sanačních omítek. Dlouhodobé zkušenosti a dodržování technologické kázně při provádění zaručují bezproblémový povrch omítek a v kombinaci s klasickou izolací zdiva definitivní zabránění vstupu vlhkosti.
Jednoduchý výpočet ceny díla při provádění horizontální izolace: délka stěny x šířka stěny x sazba dle zdiva
Při zájmu o další námi nabízené služby nás prosím kontaktujte na níže uvedených adresách, náš zástupce se s vámi rád sejde při řešení jednotlivých problémů spojených s vlhkostí objektů i dalších.
uvedené ceny jsou orientační, smluvní a bez DPH