Sanace a izolace

Vodorovná izolace zdiva pilou, izolace podlah, svislých podzemních zdí

Podřezání
Klasickou metodou izolace proti zemní vlhkosti je metoda podřezání řetězovou pilou s dodatečným vkládáním hydroizolace do prořezané spáry. Tato technologie patří k nejdokonalejším a nejspolehlivějším způsobům dodatečného vytváření chybějících nebo defektních izolací. Vysoká životnost provedených hydroizolací je dána kvalitou vkládaných materiálů a dodržením technologické kázně. Metoda spočívá v proříznutí spáry, do které se vkládá PE folie obvodové tloušťky 1,6-2mm. Zdivo se zajistí plastovými klíny. Klín z plastu má únosnost min. 270 kg/cm2. Po dokončení montáže hydroizola ce se provede injektáž řezu cementovou směsí. Během provádění NEDOCHÁZÍ k vibracím ani jiným podobně deformačním účinkům na objekt. Cena této klasické metody se pohybuje od 2050Kč / 1m2 ( cca 1025,- Kč za bm při tloušťce 50cm zdiva).
Při sanaci zdí kamenných, kdy není možné provést řez řetězovou pilou je možné použít k prořezu zdi diamantové lano s vložením PE folie,  popř. injektážní clonu

Injektáže tlakové a netlakové – vodorovná clona
Alternativou klasického podřezu je tlaková nebo netlaková injektáž zdiva zabraňující vzlínání zemní vlhkosti. V požadované úrovni se aplikuje injektážní látka, zdivo lze netlakově plnit až do 95% nasycení zdiva vodou. Injektovat je možno zdivo cihelné, smíšené i kamenné, zdivo z hliněných cihel nebo zdivo kladené na hliněnou maltu.
K napojení injektážní clony na izolace podlah, odstínění přenosu omítkou apod. se používají systémové izolační stěrky. Cena této klasické metody se pohybuje od 1950Kč / 1m2 ( cca 975,- Kč za bm při tloušťce 50cm zdiva).

Jednoduchý výpočet ceny díla při provádění horizontální izolace: délka stěny x šířka stěny x sazba dle zdiva. Vlastní sanační návrh a cenovou nabídku je ale možné provést jen po prohlídce stavby a zhodnocení kvality zdiva.
Při zájmu o další námi nabízené služby nás prosím kontaktujte na níže uvedených adresách, náš zástupce se s vámi rád sejde při řešení jednotlivých problémů spojených s vlhkostí objektů i dalších.
uvedené ceny jsou orientační, smluvní a bez DPH